คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัยบัณพิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

ติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆ

  • ฝ่ายcasnic 0814882704
  • ฝ่ายวารสาร 0943694258 / 0816610177
  • สำนักบัณฑิตศึกษา 043246536 ต่อ 625
  • สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 087-492-2696 / 081-708-6556
  • งานการเงิน 095-6497796
  • งานกองทุน 087-4256665 / 094 -2966171
  • งานตรวจสอบภายใน 093-9362636