member

John Doe

Software Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Company Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

No Thumbnail Found

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำสาขาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 09/01/2023 วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นักศึกษาทุนฯCP ALL ชั้นปีที่ 1-4 กลุ่ม B ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำสาขา ฯ #เรียนฟรี_มีรายได้_อนาคตมั่นคง อ้างอิง: Facebook …

No Thumbnail Found

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาMOU รุ่นที่ 3

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 20/12/2022 ดร.สายัณย์ ผาน้อย รองอธิการบดี และคณาจารย์คณะบริหาร​ธุรกิจ​ และคณะ​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาMOU รุ่นที่ 3 ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด อ้างอิง: Facebook …

No Thumbnail Found

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 20/12/2022 อ้างอิง: Facebook …

No Thumbnail Found

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 08/12/2022 อ้างอิง: Facebook …

No Thumbnail Found

คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะด้านการพิมพ์ดีด

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 08/12/2022 วันที่ 6-8 ธันวาคม​ 2565 คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะด้านการพิมพ์ดีด นักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 4 บจก.ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) #มีเรียน มีงาน มีเงิน อนาคตมั่นคง #ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรเกียรติยศ ท่านอาจารย์สุพัตรา อ่อนละออ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ อ้างอิง: Facebook …