กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำสาขาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่