กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำสาขาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาMOU รุ่นที่ 3
กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะด้านการพิมพ์ดีด
กิจกรรมเฮือนอีสานโบราณ